Hubni na maximum – na míru pro ženy

Jedná se o speciální cvičení pro efektivní hubnutí na VibroGymu. Cvičení je zaměřeno především na problémové partie dolních končetin a trupu.

Před samotným cvičením doporučujeme kvalitní 10 minutové rozehřátí organismu. Kardio aktivity: běh, svižná chůze, jízda na kole

Tréninková jednotka na VibroGymu by měla trvat max. 20 min. a skládá se ze strečinku, posilování a relaxace.

1. Strečink

Fyziologický účinek: protažení krku a trapézového svalu

Popis cvičení: sed na plošině, vzpažte ruku až prsty dosáhnou na horní část ucha. V této pozici tlačte silně hlavu směrem k rameni. Druhá ruka je zapřená za okraj stroje.

Doba cvičení: 30s. (15 s na obě strany)

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 Hz)


Fyziologický účinek: protažení pletence ramenního

Popis cvičení: sed na plošině, ohněte paži za tělem, mírně zatlačte směrem dolů dlaní druhé ruky na loket.

Doba cvičení: 30s (15 s. na obě strany)

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 Hz) 


Fyziologický účinek: protažení prsních svalů

Popis cvičení: stoj na plošině, ruce jsou spojeny za tělem, lokty propnuty

Doba cvičení: 30s

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 Hz)


Fyziologický účinek: protažení zadní strany stehen

Popis cvičení: noha je na plošině, proveďte výpad vpřed, přední nohu pokrčte, stehno s lýtkem svírá úhel 90°, koleno držte kolmo nad kotníkem, zadní chodidlo je opřené, koleno propnuté, trup je v prodloužení nohy, hlava je v prodloužení páteře, ruce jsou opřeny o koleno.

Doba cvičení: 30s (15 s. na obě strany)

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou- střední intenzitu L nebo H vibrací (35-40 Hz)


Fyziologický účinek: protažení přední strany stehen

Popis cvičení: stoj na plošině, stojnou nohu lehce pokrčte v koleni, druhou nohu uchopte za nárt a přitáhněte patu na hýždě.

Doba cvičení: 30s (15 s. na obě strany)

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 Hz)

2. Posilování (nohy)

Fyziologický účinek: posilování stehenních svalů

Popis cvičení: stoj rozkročný na plošině, kolena a špičky směřují ven, s pokrčenými koleny proveďte podřep, mírně podsaďte pánev a uvědomte si stažení hýždí, ruce mějte v bok.

Doba cvičení: 30 – 90 s. výdrž v poloze

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou až střední intenzitu L vibrací (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinek: posilování stehenních svalů

Popis cvičení: stoj na plošině, předpažte, nohy postavte do šíře boků a proveďte podřep.

Doba cvičení: 30-90s. 1 možnost výdrž v poloze 30-90 s. 2 možnost provádějte dřepy

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou až střední intenzitu L vibrací (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinek: posilování stehenních svalů

Popis cvičení: stoj bokem k plošině, proveďte výpad do strany, paže jsou v předpažení

Doba cvičení: 30 -90s. provádějte výpady do strany, opakujte i na druhou stranu

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou až střední intenzitu L nebo H vibrací (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinek: posilování lýtkových svalů

Popis cvičení: stoj na plošině, zvedněte paty od podložky, proveďte výpon, ruce v týl.

Doba cvičení: 30-90 s. 1 možnost výdrž v poloze, 2 možnost opakované výpony

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou až střední intenzitu L vibrací (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinek: posilování stehenních svalů

Popis cvičení: stoj před plošinou, proveďte výpad jednou nohou vpřed. Snažte se došlápnout celým chodidlem na střed, stehno s lýtkem svírá pravý úhel. Stojnou nohu nedopínejte, naopak tlačte koleno k zemi. Poté se vraťte zpět do stoje před plošinou.

Doba cvičení: 30-90 s. 1 možnost: výdrž ve výpadu, 2 možnost: proveďte výpady do stoje

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou až vysokou intenzitu L nebo H vibrací (35 až 50 HZ)

3. Posilování (trup)

Fyziologický účinek: posilování břišních svalů

Popis cvičení: leh na plošině, dolní končetiny jsou pokrčeny v kolenou, ruce v týl, přitahujte horní část trupu směrem k nohám. Bedra tlačte do podložky.

Doba cvičení: 30s. 1 možnost výdrž v úhlu 45 stup. 2 možnost proveďte sed-leh

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou-střední intenzitu L vibrací (35-40 HZ)


Fyziologický účinek: posilování břišních svalů

Popis cvičení: leh na plošině, dolní končetiny svírají s trupem 90°, zvedněte pánev nahoru.

Doba cvičení: 30s. 1 možnost výdrž v poloze, 2 možnost, zvedání pánve

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 HZ)


Fyziologický účinek: posilování hýžďových svalů

Popis cvičení: leh bokem na plošině, jste opřeni o paži a předloktí, ohněte chodidlo, nekrčte koleno zvedněte nohu a unožte do úrovně boků (kyčelního kloubu).

Doba cvičení: 30s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou-střední intenzitu L vibrací (35-40 HZ)


Fyziologický účinek: posilování hýžďových svalů

Popis cvičení: leh na břiše, horní končetiny jsou opřeny o podložku, dolní končetiny jsou pokrčeny v kolenou a mírně zvednuty nahoru.

Doba cvičení: 30s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou-střední intenzitu L vibrací (35-40 HZ).


Fyziologický účinek: posilování svalů v oblasti pánve

Popis cvičení: leh na zádech na gym. míči, skrčte mírně roznožené dolní končetiny, které jsou na plošině, zvedněte pánev, ruce dejte v týl.

Doba cvičení: 30-90s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkouvysokou intenzitu L vibrací (35-50 HZ)

4. Relaxace

Fyziologický účinek: uvolnění krční páteře

Popis cvičení: klek před plošinou, paže jsou natažené a opřené o plošinu. Záda držte rovně, hlava je volně mezi rameny.

Doba cvičení: 30-90s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkoustřední intenzitu L nebo H vibrací (35-40 HZ)


Fyziologický účinek: uvolnění horní poloviny těla

Popis cvičení: sed s pokrčenými dolními končetinami, lokty jsou opřeny o plošinu

Doba cvičení:.30s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 HZ)


Fyziologický účinek: uvolnění bederní části páteře

Popis cvičení: sed na plošině, proveďte předklon trupu.

Doba cvičení: 30s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou intenzitu L vibrací (35 HZ)


Fyziologický účinek: uvolnění horních končetin

Popis cvičení: leh bokem k plošině, položte horní končetinu na plošinu

Doba cvičení: 30-90s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou- vysokou intenzitu L nebo H

vibrací (35-50 HZ)


Fyziologický účinek: uvolnění dolních končetin

Popis cvičení: leh bokem k plošině, pokrčenou nohu položte na plošinu

Doba cvičení:30-90s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou- vysokou intenzitu L nebo H vibrací (35-50 HZ)